تنوع فرهنگی و زبانی درافغانستان

تنوع زبانی و فرهنگی افغانستان را حفظ کنیم

برطبق روایت افسانه ای گفته میشود که ابراهیم جهت اثبات وفاداری و اثبات باوراش خواست یگانه فرزند اش را به درگاه الله قربانی کند. افغانستان کشوری است متشکل از مردمانی دارای زبان و فرهنگ های متنوع. بنا به سابقه تاریخی و فرهنگ کهن افغانستان را نباید شبه کشورهای اروپایی تک زبان و تک فرهنگ بسازیم. این زبان و فرهنگ را بیشتر از فرزند شان مردم پاس میدارند. تجارب تاریخی گواه ادعا هست.

این عنوان زننده درتداوم افدامات کریم خرم و بحث نمایندگان به اصطلاح پارلمان افغانستان در مخیله ام خطور کرد و لازم دانستم بنویسم تا اشتباه نکنند آقایون که عربها که طالبان را مثل کاندوم فرهنگی مورد استفاده قرار میدهند بعد از نابودی زبان وفرهنگ فارسی به سراغ دیگر زبان ها و فرهنگ نیز میروند و قربانی فرهنگ ها و زبان ها عرب هارا پرتوقع میازد.

/ 0 نظر / 8 بازدید