عکس العمل احساسی بر اساس درماندگی و دل شکستگی

این روز ها گفته های آقای کرزی، که گفته بود مداخله ویرانگر خارجی ها لایحه پیشنهادی (یا در اصل حکم حکومتی ) اورا از تصویب بازداشت خبر غیر منتظره  ای بود. دیدار کرزی با بزرگان ولایت قندهار به تعجب مردم افزود. آقای کرزی در این دیدار گفت "بدون اجازه و موافقت آنها عملیات نظامی در قندهار صورت نخواهد گرفت."

شاید همه افغانها و آنهاییکه تحولات افغانستان را پیگیری میکنند این سوال را از خودشان پرسیده اند که آیا کرزی ایکه در نتیجه لشکرکشی امریکا به افغانستان از گمنامی به شخص اول کشور و شخصیت مشهور جهانی بدل شد در زمان مناسب روحیه استقلال طلبی را در خود زنده ساخته است و میخواهد افغان ها را نیز به این موضوع متقاعد بسازد؟

جواب به این سوال نزد همگان منفی است. چون کرزی نه به قواعد بازی با قدرت های بزرگ آشنا هست، که بتواند سکان کشتی استقلال به اسارت رفته ی افغانستان را از دست اشغالگران بقاپد وبه دست صاحبان اش بسپارد و نه این تمایل را دارد. مصروف بودن اعضای خانواده کرزی در به انحصار کشیدن اقتصاد افغانستان ودادوستد کرزی با رهبران بدنام کشور و حکومت های کشورهای همسایه نشانه های هستند که به این سوال جواب منفی ی همگانی را به بار آورده است.

سوال دوم که مطرح میگردد این است که پس کرزی چرا اینطور گپ میزند. همانطور که اشاره شد کرزی سیاستمدار و آشنا با قواعد بازی دیپلماتیک بین المللی نیست. کرزی تحت تاثیر استادان نا مریی و غیررسمی خودش مثل هواداران شاه سابق، احدی، اشرف غنی و... از نشست استراتیژیک پاکستان و امریکا که در آن نظامیان پاکستان نیز حضور داشتند به عکس العملی دست زده است که درماندگی و دل شکستگی این گروه و کرزی را باز تاب میدهد.  

/ 0 نظر / 8 بازدید